Trang chủ »

Phần mềm cần thiết Máy tính

Tải Camtasia 2024 Full Crack | Hướng dẫn cài xài vĩnh viễn

Tải Camtasia 2024 Full Crack : Giảm thiểu công việc và tăng năng suất trong quá trình tạo video
 
Tải Camtasia 2024 Full Crack
 
Camtasia 2024 là một phần mềm mới của TechSmith, nhà sản xuất của một số công cụ khác như Snagit và Jing. Tải Camtasia 2024 Full Crack được giới thiệu vào ngày 18/10/2023
 
với một số tính năng mới để giúp người dùng tạo video nhanh chóng và hiệu quả hơn.
 

Những tính năng mới trong Tải Camtasia 2024 Full Crack:

 
1. Công cụ chọn khuôn mặt: Camtasia 2024 có một công cụ mới giúp người dùng chọn khuôn mặt cho người bảo lưu trong video. Bằng cách nà, người dùng có thể tạo video hơi nhanh chóng và không cần phải chỉnh sửa khuôn mặt quá nhiều.
 
2. Công cụ thay đổi độ rõ: Camtasia 2024 có một công cụ mới giúp người dùng thay đổi độ rõ cho một clip hoặc toàn bộ video. Bằng cách nà, người dùng có thể tạo video hơi nhanh chóng và không cần phải chỉnh sửa độ rõ quá nhiều.
 
3. Công cụ tự động chèn audio: Camtasia 2024 có một công cụ mới giúp người dùng tự động chèn audio cho một clip hoặc toàn bộ video. Bằng cách nà, người dùng có thể tạo video hơi nhanh chóng và không cần phải chèn audio quá nhiều.
 
4. Công cụ xóa lỗ: Camtasia 2024 có một công cụ mới giúp người dùng xóa lỗ cho một clip hoặc toàn bộ video. Bằng cách nà, người dùng có thể tạo video hơi nhanh chóng và không cần phải xóa lỗ quá nhiều.
 
5. Công cụ thay đổi giao diện: Camtasia 2024 có một công cụ mới giúp người dùng thay đổi giao diện cho một clip hoặc toàn bộ video. Bằng cách nà, người dùng có thể tạo video hơi nhanh chóng và không cần phải thay đổi giao diện quá nhiều.
 

Cách Tải Camtasia 2024 Full Crack và sử dụng Camtasia 2024:

 
Tải Camtasia 2024 Full Crack
 

1. Tải về và cài đặt Camtasia 2024 Full Crack:

 
Người dùng có thể tải về và cài đặt Camtasia 2024 từ website của TechSmith (https://www.techsmith.com/video-editor/camtasia-mac/). Sau khi cài đặt, người dùng có thể khởi chạy Camtasia 2024.
 
2. Tạo mới hoặc mở file: Người dùng có thể tạo mới hoặc mở file bằNG CHUYỆN "File" trên menu chính (hoặc bấm "Ctrl + N" hoặc "Cmd + N" trên bảndao). Khi người dùng tạo mới, Camtasia sẽ tự làm việc cho người dùng, bao gồm kích hoạt máy, camera, microphone... Người dùng có thể chọn "No inputs" (Không có input) nếu không muốn sử dụng máy, camera, microphone... Khi người dùung muốn sử dụng máy, camera, microphone..., người dùung có thể chọn "Capture" (Lấy) trên menu "Media". Khi người dùung muốn sử dụng file video hoặc audio, người dùung có thể chọn "Import" (Nhập) trên menu "Media". Khi ngườu dùung muốn sử dụng file PowerPoint, người dùung có thể chọn "Import PowerPoint" (Nhập PowerPoint) trên menu "Media".
 

Tải TechSmith Camtasia 2024 tại đây:

 
3. Chọn công cụ: Người dùung có thể chọn công cụ bằNG CHUYỆN "Tools" trên menu chính (hoặc bấm "Ctrl + Shift + T" trên bảndao).
Khi người dùung muốn sử dụng công cụ chọn khuôn mặt, ngườи dùung có thể chọn "Face Detection" (Ngăn khuôn). Khi người dùung muốn sử dụs công cụ thay đổi độ rõ, ngườidung có thể chọn "Brightness/Contrast" (Đồ lót/Đồ lót).
 
Khi ngườidung muốn sử dụs công cụ tự độang chèn audio, ngườidung có thể chọn "Auto Audio" (Tự độang Audio). Khi ngườidung muốn sử dụs công cụ xóa lỗ, ngườidung có thể chọn "Crop/Trim" (Cắm/Cắm). Khi ngườidung muốn sử dụs công cụ thay đổi giao diện, ngườidung có thể chọn "Visual Effects" (Kinh tế hình").
 
4. Chỉnh sửa: Ngườidung có thể chỉnh sửa bằNG CHUYỆN "Edit" trên menu chính (hoặc bấm "Ctrl + E" trên bảndao). Khi ngườidung muốn xem clip hiện tại, ngườidung có thể bấm nút play ("Space") trên bảndao hoặc bấm nút play ("P") trên menu "Edit".
 
Khi ngưoisdung muốn stop clip hiện tạí, ngưoisdung có thể bấm nút stop ("Stop") trên bảndao hoặc bấm nút stop ("O") trên menu "Edit".
 
Khi ngưoisdung muốn pause clip hiện tạí, ngưoisdung có thể bấm nút pause ("Pause") trên bảndao hoặc bấm nút pause ("Pause") trên menu "Edit". Khi ngưoisdung muốn rewind clip hiện tạí, ngưoisdung có thể bấm nút rewind ("Rewind") trên bảndao hoặc bấm nút rewind ("Rewind") trên menu "Edit". Khi ngưoisdung muốn fast forward clip hiện tạí, ngưoisdung có thể bấm nút fast forward ("Fast Forward") trên bảndao hoặc bấm nút fast forward ("Fast Forward") trên menu "Edit".
 
Khi ngưoisdung muốn skip to next clip hiện tạí, ngưoisdung có thể bấm nút skip to next clip ("Skip Next Clip") trên menu "Edit". Khi ngưoisdung muốn skip to previous clip hiện tạí, ngưoisdung có thể bấm nút skip to previous clip ("Skip Pre

Đánh giá:

  • Currently 1.00/5

Kết quả: 1.0/5 - (1 phiếu)