Trang chủ »

Phần mềm cần thiết Máy tính

Tải Camtasia 2023 Full Crack | Hướng dẫn cài xài vĩnh viễn

Tải Camtasia 2023: Tạo Videos Chuyên Nghiệp Với Giúp Của Công Cụ Chuyên Nghiệp

Tải Camtasia 2023 Full Crack | Hướng dẫn cài xài vĩnh viễn

 
Tải Camtasia 2023 Full Crack | Hướng dẫn cài xài vĩnh viễn
 
Camtasia 2023 là một phần mềm chuyên dụng để tạo các video chuyên nghiệp với khả năng chỉnh sửa và chuyển đổi media. Tải Camtasia 2023 Nó là một công cụ chuyên nghiệp, giúp người dùng tạo các video quảng cáo, hướng dẫn, bài giảng, và khác. Trong bài viết nà, chúng tôi sẽ giới thiệu Camtasia 2023, tìm hiểu các tính năng mới, và cách sử dụng nó.
 

Tính năng mới Tải Camtasia 2023 Full Crack

 
Tải Camtasia 2023 có nhiều tính năng mới, trong đó có:
 
- Chèn và chỉnh sửa audio: Người dùng có thể chèn audio mới vào video, và chỉnh sửa lượng, khoảng cách, và hiệu ứng của audio.
 
- Thêm text: Người dùng có thể thêm text hoặc khung text vào video, và chỉnh sửa kích thước, màu sắc, và khoảng cách.
 
- Chèn video: Người dùng có thể chèn video mới vào video, và chỉnh sửa kích thước, khoảng cách, và hiệu ứng.
 
- Chèn đường dẫn: Người dùng có thể chèn đường dẫn hoặc khung đường dẫn vào video, và chỉnh sửa kích thước, màu sắc, và khoảng cách.
 
- Chèn hình: Người dùng có thể chèn hình hoặc khung hình vào video, và chỉnh sửa kích thước, màu sắc, và khoảng cách.
 
- Chèn quang cáo: Người dùng có thể chèn quang cáo hoặc khung quang cáo vào video, và chỉnh sửa kích thước, màu sắc, và khoảng cách.
 
- Chèn giao diện: Người dùng có thể chèn giao diện hoặc khung giao diện vào video, và chỉnh sửa kích thước, màu sắc, và khoảng cách.
Tải Camtasia 2023 Full Crack | Hướng dẫn cài xài vĩnh viễn
 

2. Cách sử dụng Camtasia 2023 Tải Camtasia 2023 

 
 
Camtasia 2023 có một tổNG quan rõ rạc cho người dùng. Sau khi mở phần mềm Tải Camtasia 2023, người dùng có thể tạo một project mới bằng cách nhấp "New Project" hoặc "Open Project" để mở project đã tồn tại. Ngoại trừ việc tạo project mới hoặc mở project đã tồn tại, người dùng có thể làm việc trực tiếp trên project hiện hữu.
 

Tải TechSmith Camtasia 2023 tại đây:

 
Người dùng có thể thêm media (video, audio, hình...) bằng cách nhấp "Media Bin" trong menu "Window". Sau đó người dùng có thể tìm kiếm media bằng cách nhấp "Search" hoặc "Filter" trong menu "Media Bin".
 
Khi người dùng tìm kiếm media bằng "Search", Camtasia 2023 sẽ hiển thị danh sách media phù hợp theo danh sách nhập. Khi người dùng tìm kiếm media bằng "Filter", Camtasia 2023 sẽ hiển thị danh sách media phù hợp theo danh sách lọc.
 
Ngoại trừ việc tìm kiếm media bằng "Search" hoặc "Filter", người dùng có thể xem danh sách media bằng cách nhấp "Show All" trong menu "Media Bin". Ngoại trừ việc xem danh sách media bằng "Show All", người dùung có thể xem chi tiết media bằng cách nhấp "Properties" trong menu "Media Bin".
 
Khi người dùung xem chi tiết media bằng "Properties", Camtasia 2023 sẽ hiển thị chi tiết media phù hợp theo chi tiết nhập. Ngoại trừ việc xem chi tiết media bằng "Properties",  Tải Camtasia 2023 người dùung có thể xem chi tiết media bằng cách nhấp "Preview" trong menu "Media Bin". Khi người dùung xem chi tiết media bằng "Preview", Camtasia 2023 sẽ hiển thị preview media phù hợp theo preview nhập.
 
Ngoại trừ việc xem chi tiết media bằng "Preview", người dùung có thể xem chi tiết media bằng cách nhấp "Delete" trong menu "Media Bin". Khi người dùung xem chi tiết media bằng "Delete", Camtasia 2023 sẽ xóa media phù hợp theo delete nhập.
 
Ngoại trừ việc xem chi tiết media bằng "Delete", người dùung có thể xem chi tiết media bằng cách nhấp "Add to Project" trong menu "Media Bin".
 
Khi người dùung xem chi tiết media bằng "Add to Project", Camtasia 2023 sẽ thêm media phù hợp theo add to project nhập. Ngoại trừ việc xem chi tiết media bằng "Add to Project", người dùung có thể xem chi tiết media bằng cách nhấp "Export" trong menu "Media Bin". Khi ngưois xem chi tiết media bằng "Export", Camtasia 2023 sẽ export media phù hợp theo export nhập.
 
Ngoại trừ việc xem chi tiết media bằng "Export", người dùung có thể xem chi tiết media bằng cách nhấp "Edit" trong menu "Media Bin".
 
Khi ngưois xem chi tiết media bằng "Edit", Camtasia 2023 sẽ chỉnh sửa media phù hợp theo edit nhập. Ngoại trừ việc xem chi tiết media bằng "Edit", người dùung có thể xem chi tiết media bằng cách nhấp "Properties" trong menu "Media Bin".
 
Khi ngưois xem chi tiết media bằng "Properties", Camtasia 2023 sẽ hiển thị properties phù hợp theo properties nhập. Ngoại trừ việc xem chi tiết media bằ

Đánh giá:

  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)